Tirsdag 17. september 10:30-16:00

Høstseminar

Tema i år er "Kreativitet og Innovasjon: Nøkkelen til fremtidig suksess". Innovasjon handler om litt bedre av de gode tingene, litt færre av de dårlige. Du får høre mer om gode innovative tankesett og løsninger. Det blir tid for mingling underveis samt en sosial middag for de som har anledning.

Onsdag 29. mai 10:00-11:00

Årsmøte

Velkommen til årsmøte i Norsk Kjøpesenterforening. Frist for å melde inn saker er onsdag 17. april. Påmeldingsfrist er fredag 24. mai. Sted: Filipstad Brygge 1, hovedinngangen

Onsdag 28. august 2024

Frokostmøte Lillestrøm

Vi inviterer til frokostmøte i en svært så travel region. Frokost fra 8:30, foredrag 9-10:30.

12.-13. mars 2025

ÅRETS VIKTIGSTE MØTEPLASS

Dato for 2025 viktigste konferanse (tidl. Kjøpesenterkonferansen) er satt. Vi møtes på Thon Hotel Oslo Airport 12. og 13. mars. Du får servert foredrag og samtaler, norske, nordiske og internasjonale, messe, gode minglepauser, Bli kjent kveld onsdagen og Festaften med Awards torsdagen. Early Bird ut august 2024!

«Olav Thon Gruppen ser et behov for en nær møteplass hvor vi kan dele erfaringer og skape løsninger sammen med den norske bransjen. Det handler om entusiasme og gode lokale løsninger med fokus på hva det norske markedet trenger.»

Thomas Rønning
Direktør Kjøpesenter i Olav Thon Gruppen

«Foreningen gir oss en arena hvor vi kan møte andre i samme situasjon som oss, dele erfaringer og kunnskap, samt bygge relasjoner og nettverk. Vi kommer styrket ut av å ha en sterk foreningen som legger til rette for bransjen.»

Lise C. Dolve
Etableringssjef Sunkost

«For oss er det viktig med fokus på de temaene, problemstillingene og mulighetene som er aktuelle og ser derfor frem til å være en del av en forening som vil tilføre oss innsikt, relasjoner og andre nyttige verktøy i vårt arbeid.»

Lars Ove Løseth
Administrerende direktør i Alti Forvaltning

«Vi er opptatt av å være tilstede der vi kan følge utviklingen i bransjen, samt at vi møter relevante beslutningstakere både fra utleiere og andre retail-aktører.»

Finn Dybdalen
Etableringsdirektør Bitastad

«For oss i Scala Eiendom er det viktig med en aktiv forening som kjenner hjemmemarkedet og som jobber helhetlig på vegne av bransjen.»

Hans Jørgen Mørland
Administrerende direktør i Scala Eiendom

«En forening og et miljø som står sammen i å løse fremtidige utfordringer med felles fokus er viktig. Da må vi ha innsikt og gode verktøy. Vi ser fram til å bidra til at dette kan bli en «Hub» der bransjen møtes, og utfordringene løses.»

Elisabeth Selvik Hjelle
Markeds- og Kommunikasjonsrådgiver KLP Eiendom

«Foreningen er en unik smeltedigel for oss som driver operativt senterarbeid, som inkluderer både markedsføring, drift, utleie og andre servicefunksjoner som viser at «shopping er best live»

Per Kristian Trøen
Senterdirektør Strømmen Storsenter

Hva skjer?

Arrangementer

Frokostmøte Lillestrøm

28.08.2024, Et sted i regionen

Høstseminaret 2024

17.09.2024, Thon Hotel Opera

Julelunsjmøte Oslo

27.11.2024, Oslo et sted
Medlemskap

Bli medlem nå!

Det skal lønne seg å være medlem hos oss. Våre medlemmer får svært gunstige priser på våre arrangementer.

Styret i foreningen

Årsmøte 29. mai 2024 valgte enstemmig følgende styre: Styreleder - Enza Mola Sundbye (Direktør Handelsportefølje Storebrand) Styremedlemmene - Bjørn Vidar Tessem (Konsernsjef Bitastad) - Harald Hjelde (Utleiedirektør Alti) - Kathrine Ingerø (Senterdirektør Thon Sandvika Storsenter) - Stein Ove Gudmundsrud (Adm.dir Ark Bokhandel) - Stian Tørres (Kommersiell Direktør Scala Eiendom)

Om oss

Møt bransjen

Vi er et samlepunkt for alle som jobber med kjøpesentre og destinasjonshandel samt butikk-, service- og serveringskjeder. Og skal tilby møteplasser gjennom året og rundt i landet.